Miss Plaja 2018

facebook miss Plaja

Sedindte foto gratuite

Regulament Miss Plaja

  Organizator                                SC LUNA DI MIELE SRL
Manuel Kermani


    REGULAMENT  MISS PLAJA 2012

1. Concursul este organizat si desfasurat  de S.C. LUNA DI MIELE  S.R.L. , societate comerciala din Romania , cu sediul in Bucuresti ,reprezentata de Rezazadeh Kermani Mohammad  in calitate de administrator si Olga Olteanu in calitate de director .Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba  prezentul regulament  oficial , urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anutul prealabil de prezentare a acestor modificari.
2. Concursul  se va derula conform prevederilor  prezentului regulament oficial , pe site-ul www.missconcurs.ro, fiind obligatoriu  pentru toate participantele .
3. Nu au dreptul sa participe in concurs angajatele companiei  LUNA DI MIELE , angajatii  companiilor  implicate  in realizarea  concursului , precum si rudele de gradul 1 ai acestora.
4. Participarea  la acest  concurs, implica cunoasterea si acceptarea integrala  a prezentului regulament .
5.Orice eventuala contestatie , inclusiv privind modul de validare  si acordare  a premiului , poate fi formulata in scris  de catre participanti  si depusa personal sau expediata  prin posta , in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii concursului  pe adresa: Str. Branduselor, Nr. 2-4, Et. 9, Sect. 3, Bucuresti, S.C. LUNA DI MIELE S.R.L. Contestatia se va solutiona in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primire .In cazul in care  contestatorul va fi  nemultumit de decizie , se va incerca  rezolvarea  contestatiei pe cale amiabila , iar in cazul in care acesta  nu va fi posibila , litigiile vor fi  solutionate de instantele judecatoresti  romane competente.
5. Participantelor  nu le este impusa  nici o chieltuiala  sau taxa  de participare  legata  de prezentul concurs.
6. Imposibilitatea   castigatoarei de a intra  in posesia  oricarui premiu  din cadrul  acestui  concurs exonereaza  organizatorul de orice  raspundere.
7. Sanctiunea  neindeplinirii conditiilor de inscriere  in cazul  in care  se dovedeste  faptul ca  o candidata a  incalcat  vreuna din conditiile  impuse  in regulament , ea va fi eliminata  instantaneu  din concurs  indiferent  de faza  in care se afla .
8.  Concurentele au obligatia sa se prezinte la data , ora si locul indicat pentru  repetitii,  masa si alte  activitati  ce au loc in  perioada  cantonamentului .
9. Comportamentul  concurentelor  in perioadele  in care au loc  orice fel de  actiuni  la care  participa  trebuie sa fie  echilibrat , amabil , respectuos  cu cei din jur .Nu se admit nici un fel de  manifestari  violente!
10. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea fata de cheltuielile de transport catre si de la locul cantonamentului  si nici de angajamentele  fata de tertii de orice  fel  pe care le poate  angaja  orice concurenta , insotitor  sau ruda a concurentelor.
11. Concurentele sunt  obligate sa respecte cu strictete  programul zilnic de hrana , pregatire, odihna si actiuni  conexe stabilite de organizator si comunicate zilnic. Intarzierea de la intalniri   ca si nerespectarea  cu strictete a orelor de odihna, masa, repetitii , vizite la obiective. Vor  impune din partea organizatorului masuri sanctionarii mergand pana la exc luderea.
12. Atitudinea  reciproca a concurentelor cat si fata de personalul  Organizatorului trebuie sa fie una de respect , intelegere , calm , rabdare ,toleranta. Pentru  propria siguranta  cat si pentru  siguranta intregului grup  si echipei de productie, concurentele au obligatia de a urma intocmai si la timp dispozitiile si indicatiile tehnice ale reprezentantilor Organizatorului cat si a specialistilor aflati in colaborare cu Organizatorul in aceasta perioada, in tot ceea ce priveste programul zilnic, cat si modul de comportare.
13. Perioada de cantonament trebuie sa se desfasoare intr-o atmosfera cat mai placuta si cu maxim de eficienta. De aceea, fiecare concurenta trebuie sa respecte obligatiile impuse pentru aceasta perioada si aceste activitati. Nerespectarea acestor prevederi obligatorii conduce la descalificarea concurentei respective si la eliminarea ei din echipa finalistelor “Miss Plaja 2012”.
14. Concurentele nu pot contesta componenta, competenta si nici deciziile juriului si se declara de acord cu formula de concurs stabilita si comunicata de Organizator, cel tarziu la sosirea in cantonamentul pregatitor pentru spectacolul etapei jurizarii finale. Cine nu este de acord cu aceste derulari ale activitatii se poate retrage in cel mult o ora de la comunicarea oficiala a formulei de concurs si programului. Decizia de retragere din competitie va fi formulata in scris, in doua exemplare si adresata Organizatorului. Unul dintre exemplarele solicitarii de retragere va ramane la Organizator, iar cel de-al doilea va fi contrasemnat de catre acesta si va ramane in posesia concurentei ca dovada a efectuarii  comunicarii  la data si ora respectiva.
15.Dupa aceasta ocazie  oferita concurentelor de catre Organizator, decizia de a s e retrage  din competitie  in timpul cantonamentului   va atrage  penalizari  ce vor consta  in plata unei sume echivalente  cu costurile de cazare , masa , transport, filmari, sedinte foto,etc.
16.Pe durata  concursului  candidatele nu vor participa  la alte actiuni de publicitate, modelling, PR, pentru o alta oragnizatie, firma sau persoana decat ale  Organizatorului si partenerii sau sponsorii  autorizati ai acestuia.
17.In  perioada cantonamentului sunt strict interzise  vizitele , intalnirile cu membri ai familiei  sau orice alte cunostinte (decat in prezenta si cu aprobarea organizatorului), iar folosirea  telefoanelor mobile  este permisa numai  in afara programului de pregatire si repetitiia concursului Miss Plaja.
18.Pe durata  cantonamentului  si a probelor , concurentele se vor abtine de la consumul de tutun sau alcool. Este de asemenea strict interzisa detinerea sau consumul  de droguri  din orice categorie. Abaterea de le aceasta  norma atrage  informarea organelor de politie si eliminarea  din organizatia Miss Plaja, precum si alte sanctiuni penale  sau civile pentru recuperarea prejudicii aduse  Organizatorului. Concurentelor le este interzis  a se expune  in situatii  vulgare, obscene , indecente, violente, jenante. Imaginea  pe care  o au in public  trebuie sa fie  cat mai placuta. In cazul in care se apreciaza ca au existat  abateri de la normele  de disciplina  sau morala  in perioada cantonamentului , abateri care au  afectat imaginea concursului  sub orice  fel, Organizatorul se poate  intoarce cu actiune in justitie! Concurentele  nu au voie  sa filmeze  sau sa se fotografieze  nud, pe toata durata manifestarii concursului  Miss Plaja 2012.
19. Concurentele  cunosc si accepta faptul  ca orice abatere  de la regulile stabilite de catre Organizator poate atrage descalificarea imediata.
20.Cantonamentul  Miss Plaja  se va desfasura pe o perioada de 3 zile .Concurentele vor fi monitorizate 24 de ore/ zi , vor sustine teste de  fotogenie , telegenie , repetitii, coregrafie si cultura generala.
21. Organizatia Miss Plaja  are dreptul  de  a descalifica orice concurenta  care incalca regulamentul competitiei.
22. Organizatorul isi rezerva  dreptul de a nu accepta  la preselectie sau in concursuri  anumite candidate in cazul in care  reprezentantii Organizatorului  considera ca acestea nu corespund  cerintelor concursului.
23. Concurentele cunosc si accepta  faptul ca Organizatorul poate folosi  oricand  fotografiile , inregistrarile audio  si video  din inscrieri, preselectii, actiuni si concursuri, in mod gratuit, in scopuri utile organizatiei(Ex: promovare,instructaj, schimb de informatii)
24. Relatiile cu presa  se realizeaza  exclusiv prin  si in prezenta  persoanei  responsabile  cu acesta  din cadrul  Organizatorului. Orice  interviu , sedinta  ori mini-sedinta foto  acordate  in  alte  conditii  decat  acesta  conduce  direct la eliminarea   din concursul  final  a  candidatei.
25. In cazul  in care  concurenta  efectueaza  actiuni care afecteaza sub o forma sau alta  pe Organizator, imaginea  concursului  sau a evenimentelor  organizate, Organizatorul isi  rezerva  dreptul  de a actiona  prin intermediul  justitiei  pentru recuperarea  sau/si  repararea  daunelor  provocate de concurenta respectiva.
Am citit cu atentie  toate obligatiile!

NUME______________________________PRENUME__________________________
ADRESA________________________________________________________________
NR TELEFON____________________________________________________________
Semnatura concurenta
                   
                                                                                                 Semnatura
                                                                                                  director  Olga Olteanu
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blogger Tricks